Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů na 30dnů zdarma
   

Manipulační poplatek spojený s registrací   na jeden rok

dospělí ...........................100,-Kč, 

děti, studenti, důchodci...50,- Kč

Poplatek z prodlení výpůjčky 

5,- Kč za knihu a kalendářní týden

 
 
   
   
   
   

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.